search_api_autocomplete

Luxcellence Management Company

Home country
Luxembourg
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA management companies of UCITS
Lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België in vrij verkeer de diensten te verrichten zoals opgenomen in artikel 18 van de Richtlijn 2009/65/EG
UCITS: a - UCITS portfolio management, UCITS: b - UCITS administration, UCITS: c - UCITS marketing
Address
Street House number Zip City Country Valid from
Rue Jean l'Aveugle
2
1148
Luxembourg
LU