search_api_autocomplete

Lyxor International Asset Management S.A.S.

Home country
France
Statute
Statute Official list Valid from Valid to
Free provision of services by EEA management companies of UCITS
Lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België in vrij verkeer de diensten te verrichten zoals opgenomen in artikel 18 van de Richtlijn 2009/65/EG
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from Valid to
Cours Valmy
17
Tour Société Générale
92987
Paris La Défense
FR
Cours Valmy
17
Tour Société Générale
92800
Puteaux
FR
Export JSON