search_api_autocomplete

Manentia Wealth Consulting Group Ltd

Home country
Malta
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(B): 4 - Foreign exchange services, MiFID(B): 5 - Investment research
Address
Street House number Building City Country Valid from
Tower Road
229
Flat 11/12
Sliema
MT
Export JSON