search_api_autocomplete

Marcuard Heritage (Europe) Ltd

Home country
Cyprus
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(B): 1 - Safekeeping, MiFID(B): 4 - Foreign exchange services
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from Valid to
28th October Street
377
Soboh House, 2nd Floor
3107
Limassol
CY
28th October Avenue
363
Metis Tower, 3rd Floor
3107
Limassol
CY
Export JSON