search_api_autocomplete

Mexem Ltd

Home country
Cyprus
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(B): 5 - Investment research
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from Valid to
Grigori Afxentiou street
13&15
CY-4003
Limassol
CY
Archiepiskopou Kyprianou
1
Loucaides Building
3036
Limassol
CY
Keizer Karellaan
584
1082
Sint-Agatha-Berchem
BE
Export JSON