search_api_autocomplete

M&G Luxembourg

Home country
Luxembourg
Enterprise number
0770.518.312
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Branches by EEA AIF managers
1. Managers of alternative investment funds under EEE law compliant with the 2011/61/EU Directive - Non Public
AIFMD: d - AIFM marketing, AIFMD: d - AIFM marketing, AIFMD: a (MiFID) - Portfolio management (MiFID), AIFMD: b (MiFID) - Investment advice (MiFID), AIFMD: d (MiFID) - RTO
Branches by EEA management companies of UCITS
Lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en een in België geregistreerd bijkantoor hebben, zoals opgenomen in artikel 17 van de Richtlijn 2009/65/EG
UCITS: c - UCITS marketing, UCITS: c - UCITS marketing, UCITS: a (MiFID) - Portfiolio management (MiFID), UCITS: b (MiFID) - Investment advice (MiFID)
Address
Street House number Zip City Country Valid from
Boulevard Royal
16
2449
Luxembourg
LU
Avenue Louise
54
1000
Bruxelles
BE