search_api_autocomplete

Mondrian Investment Partners Limited

Home country
United Kingdom
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by non-EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(B): 5 - Investment research
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from Valid to
Gresham Street
10
5th floor
EC2V 7JD
London
GB
London Wall
60
Floor 10
EC2M 5TQ UK
London
GB