search_api_autocomplete

Morgan Stanley Dean Witter Asia Ltd.

Home country
Hong Kong SAR China
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by non-EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 3 - Dealing on own account, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 6 - Underwriting or placing on a firm commitment basis, MiFID(A): 7 - Placing without a firm commitment basis
Address
Street Building City Country Valid from
Three Exchange Square
30th Floor
Hong Kong
HK
Export JSON