search_api_autocomplete

NV De Vereenigde Effecten Compagnie

Home country
Netherlands
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 4 - Portfolio management
Address
Street House number Zip City Country Valid from Valid to
Nijverheidstraat 19 A
1135 GE
Edam
NL
Oosteinde
30
1483 AE
De Rijp
NL
Export JSON