search_api_autocomplete

Oval Money (Europe) Ltd

Home country
Cyprus
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 5 - Investment advice
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from Valid to
Pontou Street
2
3rd floor
CY-1077
Nicosia
CY
Spatharikou
5
1st Floor, Mesa Geitonia
4004
Limassol
CY