search_api_autocomplete

PGIM Quantitative Solutions LLC

Home country
United States
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by non-EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(B): 4 - Foreign exchange services
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from Valid to
McCarter Highway & Market Street
Gateway Center 2, 4th floor
NJ 07102
Newark
US
Broad Street
655
16th Floor
NJ 07102
Newark
US
Export JSON