search_api_autocomplete

P&K Capital SA

Home country
Greece
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 3 - Dealing on own account, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 5 - Investment advice
Address
Street House number Zip City Country Valid from
Michalakopoulou Street
91
115 28
Athens
GR
Export JSON