search_api_autocomplete

Premium Catara Capital Empresa de Investimento, Lda.

Home country
Portugal
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(B): 3 - Financial engineering
Address
Street House number Zip City Country Valid from
Av. Da república
50, 2°
1050-196
Lisboa
PT
Export JSON