search_api_autocomplete

QW Capital LLP

Home country
United Kingdom
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(B): 5 - Investment research
Address
Street House number Zip City Country Valid from
Cadogan Square
26
SW1X 0JP
London
GB
Export JSON