search_api_autocomplete

Royal Bank of Canada

Home country
Canada
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by non-EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 3 - Dealing on own account, MiFID(B): 2 - Granting credits MiFID, MiFID(B): 4 - Foreign exchange services, MiFID(B): 7 - Services related to the underlying of derivatives
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from
Bay Street
200
Royal Bank Plaza
M5J 2J5
Toronto
CA