search_api_autocomplete

Ruffer LLP

Home country
United Kingdom
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by non-EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(B): 1 - Safekeeping, MiFID(B): 4 - Foreign exchange services, MiFID(B): 7 - Services related to the underlying of derivatives
Address
Street House number Zip City Country Valid from
Victoria Street
80
SW1E 5JL
London
GB
Export JSON