search_api_autocomplete

Scotia Capital Inc.

Home country
Canada
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by non-EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 3 - Dealing on own account, MiFID(A): 6 - Underwriting or placing on a firm commitment basis, MiFID(A): 7 - Placing without a firm commitment basis
Address
Street Building Zip City Country Valid from
40 King St. West
Scotia Plaza
M5W 2X6
Toronto
CA
Export JSON