search_api_autocomplete

SECOR Investment Advisors (UK) LLP

Home country
United Kingdom
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by non-EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 5 - Investment advice
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from Valid to
New Broad Street House, 35 New Broad Street
EC2M 1NH
London
GB
Sun Street
37
1st Floor
EC2M 2PL
London
GB
Export JSON