search_api_autocomplete

Solid Financial Services Ltd

Home country
Cyprus
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 3 - Dealing on own account, MiFID(B): 1 - Safekeeping, MiFID(B): 2 - Granting credits MiFID, MiFID(B): 4 - Foreign exchange services
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from
K. Paparegopoulos Street
15
Charalambides Chambers, 1 floor
3106
Limassol
CY
Export JSON