search_api_autocomplete

Summa Capital Oy

Home country
Finland
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(A): 7 - Placing without a firm commitment basis, MiFID(B): 3 - Financial engineering, MiFID(B): 4 - Foreign exchange services, MiFID(B): 6 - Services related to underwriting
Address
Street Zip City Country Valid from
Bulevardi 6 A 9
00120
Helsinki
FI
Export JSON