search_api_autocomplete

TFI Markets Ltd

Home country
Cyprus
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 3 - Dealing on own account, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(B): 1 - Safekeeping, MiFID(B): 2 - Granting credits MiFID, MiFID(B): 4 - Foreign exchange services
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from Valid to
Athalassas Avenue
178
Irene Tower, 2nd floor, Strovolos
2025
Nicosia
CY
Pindarou
27
Alpha Business Centre, Block A, 3rd Floor, Flat/Of
1060
Nicosia
CY