search_api_autocomplete

Threadneedle Management Luxembourg

Home country
Luxembourg
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA AIF managers
1. Managers of alternative investment funds via LPS compliant with the 2011/61/EU Directive
AIFMD: a (MiFID) - Portfolio management (MiFID)
Free provision of services by EEA management companies of UCITS
Lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België in vrij verkeer de diensten te verrichten zoals opgenomen in artikel 18 van de Richtlijn 2009/65/EG
UCITS: a (MiFID) - Portfiolio management (MiFID)
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from Valid to
Mühlenweg
74
2155
Luxembourg
LU
Rue de la Vallée
44
Building F
2661
Luxembourg
LU
Export JSON