search_api_autocomplete

TP ICAP (Europe) SA

Home country
France
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 3 - Dealing on own account, MiFID(A): 7 - Placing without a firm commitment basis, MiFID(B): 5 - Investment research
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from Valid to
rue du Faubourg
89-91
Saint-Honoré
FR
rue Washington
42
Washington Plaza
75008
Paris
FR
Export JSON