search_api_autocomplete

Trade Republic Bank GmbH

Home country
Germany
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 3 - Dealing on own account, MiFID(B): 1 - Safekeeping
Address
Street House number Zip City Country Valid from Valid to
Ernst-Schneider-Platz
1
40212
Düsseldorf
DE
Köpenicker Straße
40C
10179
Berlin
DE
Export JSON