search_api_autocomplete

Van Doorenmalen en Partners Vermogensconsultancy

Home country
Netherlands
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 5 - Investment advice
Address
Street House number Zip City Country Valid from Valid to
Pampuslaan 1
1382 JM
NEDERLAND
NL
Oude Apeldoornseweg
77A
8171 LV
Vaassen
NL
Export JSON