search_api_autocomplete

Van Lanschot Kempen Investment Management N.V.

Home country
Netherlands
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA AIF managers
1. Managers of alternative investment funds via LPS compliant with the 2011/61/EU Directive
AIFMD: a - AIFM portfolio management, AIFMD: b - AIFM risk management, AIFMD: c - AIFM administration, AIFMD: a (MiFID) - Portfolio management (MiFID), AIFMD: d (MiFID) - RTO
Free provision of services by EEA management companies of UCITS
Lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België in vrij verkeer de diensten te verrichten zoals opgenomen in artikel 18 van de Richtlijn 2009/65/EG
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 5 - Investment advice, UCITS: a - UCITS portfolio management, UCITS: b - UCITS administration, UCITS: c - UCITS marketing, UCITS: a (MiFID) - Portfiolio management (MiFID), UCITS: b (MiFID) - Investment advice (MiFID)
Address
Street Zip City Country Valid from
Beethovenstraat 300
1077 WZ
Amsterdam
NL
Export JSON