search_api_autocomplete

Vertis Environmental Finance Ltd

Home country
Hungary
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(B): 4 - Foreign exchange services, MiFID(B): 5 - Investment research
Address
Street House number Zip City Country Valid from
Csörsz utca
45
1124
Budapest
HU
Export JSON