College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Home

Lijst OOB-bedrijfsrevisorenkantoren

 (conform artikel 16, lid 3 van de Verordening (EU) nr. 537/2014)

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (hierna: 'College') is op grond van artikel 32 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren belast met het toezicht op de naleving van, en de toepassing van verordening (EU) nr. 537/2014[1].

Overeenkomstig artikel 16, § 3 van deze Verordening (EU) nr. 537/2014 publiceert het College een lijst van de bedrijfsrevisorenkantoren die de wettelijke controles van de financiële overzichten uitvoeren van organisaties van openbaar belang[2] (hierna: 'OOB').

De lijst steunt op de meest recente gegevens die de bedrijfsrevisoren(kantoren) hebben aangeleverd aan het College in de Auditors Annual Cartography 2021. Het College werkt de onderstaande lijst jaarlijks bij.

Bedrijfsrevisorenkantoren die wettelijke controleopdrachten uitvoeren bij OOB’s op 31/12/2021 (in alfabetische volgorde):

 • BDO Bedrijfsrevisoren (B00023)
 • Callens, Pirenne, Theunissen & C°, Bedrijfsrevisoren (B00003)
 • CDP Petit & Co (B00938)
 • D. De Voogt, bedrijfsrevisor (B00603) *
 • Deloitte Bedrijfsrevisoren (B00025) *
 • Ernst & Young Bedrijfsrevisoren (B00160)
 • Grant Thornton Bedrijfsrevisoren(B00127)
 • KPMG Bedrijfsrevisoren (B00001) *
 • Maricq, Vinciane (A00998)
 • Mazars Bedrijfsrevisoren (B00021)
 • PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren (B00009) *
 • RSM InterAudit (B00091)
 • RSM Bedrijfsrevisoren (B00033)*

* Kantoren die in het voorafgaande kalenderjaar meer dan 15 % van de totale honoraria voor controles hebben ontvangen van OOB’s in België.

 


[1] Verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en tot intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie.

[2] Artikel 1:12 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen definieert een OOB.