Independent financial planners with licensing in Belgium

 • Independent financial planners with licensing in Belgium

  Situation on: 10-06-2020

  • 1. Raad over financiële planning door entiteiten die over geen andere statuut beschikken

   Article 6 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées
   • 1.a) Natuurlijke personen

   • 1.b) Rechtspersonen

    Financial Consult Company

    Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
    Stationsstraat 60/2
    3910 Neerpelt

    Ius2Think

    Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
    Drie Eikenstraat 661
    2650 Edegem

    Lemon Consult

    Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
    Exit 7 Autobaan 22
    8210 Loppem

    Société de Gestion et d'Etudes fiscales

    Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk
    Rue de Campine 239
    4000 Liège

    Stremersch, Van Broekhoven & Partners

    Naamloze vennootschap
    Oude Leeuwenrui 32/21
    2000 Antwerpen

  • 2. Raad over financiële planning door buitenlandse ondernemingen die in hun staat van herkomst over een vergunning vergelijkbaar met het statuut van onafhankelijk financieel planner beschikken en in België een duurzame vestiging hebben

   Article 34, §2, 2° ii) de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées
   • 2.a) Rechtspersonen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte

   • 2.b) Rechtspersonen die ressorteren onder het recht van een staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte