Onafhankelijk financieel planners met vergunning in België

 • Onafhankelijk financiële planners met vergunning in België

  Toestand op: 22-07-2020

  • 1. Raad over financiële planning door entiteiten die over geen andere statuut beschikken

   Artikel 6 van de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen
   • 1.a) Natuurlijke personen

   • 1.b) Rechtspersonen

    Financial Consult Company

    Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
    Stationsstraat 60/2
    3910 Neerpelt

    Ius2Think

    Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
    Drie Eikenstraat 661
    2650 Edegem

    Lemon Consult

    Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
    Exit 7 Autobaan 22
    8210 Loppem

    Société de Gestion et d'Etudes fiscales

    Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk
    Rue de Campine 239
    4000 Liège

    Stremersch, Van Broekhoven & Partners

    Naamloze vennootschap
    Oude Leeuwenrui 32/21
    2000 Antwerpen

  • 2. Raad over financiële planning door buitenlandse ondernemingen die in hun staat van herkomst over een vergunning vergelijkbaar met het statuut van onafhankelijk financieel planner beschikken en in België een duurzame vestiging hebben

   Artikel 34, §2, 2° ii) van de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen
   • 2.a) Rechtspersonen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte

   • 2.b) Rechtspersonen die ressorteren onder het recht van een staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte