B.8. Welke minimuminformatie moeten crowdfundingdienstverleners vooraf aan hun cliënten meedelen?