Opinions EN (menu position rule)

Wijziging rendementsdefinitie bij een pensioentoezegging van het type vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement