Opinions EN (menu position rule)

Herberekening verworven prestatie bij keuze van de uitgetreden aangeslotene voor overlijdensdekking gelijk aan de verworven reserves