search_api_autocomplete

Ayomi Financial Services Ltd

Home country
Cyprus
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(A): 7 - Placing without a firm commitment basis
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from
Arch.Makariou III
171
Vanezis Business Center, 4th floor
3027
Limassol
CY
Export JSON