search_api_autocomplete

Ayomi Financial Services Ltd

Land van oorsprong
Cyprus
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Vrije dienstverlening door Europese beleggingsondernemingen
BELEGGINGSONDERNEMINGEN
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - Ontvangen en doorgeven van orders, MiFID(A): 2 - Uitvoeren van orders voor rekening van cliënten, MiFID(A): 5 - Beleggingsadvies, MiFID(A): 7 - Plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie
Adres
Straat Huisnummer Gebouw Postcode Stad Land Geldig van
Arch.Makariou III
171
Vanezis Business Center, 4th floor
3027
Limassol
CY
Export JSON