search_api_autocomplete

BETA Securities SA

Home country
Greece
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(B): 1 - Safekeeping
Address
Street Zip City Country Valid from
Fanarioton Street 8
11472
Athens
GR
Export JSON