search_api_autocomplete

BETA Securities SA

Land van oorsprong
Griekeland
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Vrije dienstverlening door Europese beleggingsondernemingen
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - Ontvangen en doorgeven van orders, MiFID(B): 1 - Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten
Adres
Straat Postcode Stad Land Geldig van
Fanarioton Street 8
11472
Athens
GR
Export JSON