search_api_autocomplete

Janus Henderson Investors Europe

Home country
Luxembourg
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA management companies of UCITS
Lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België in vrij verkeer de diensten te verrichten zoals opgenomen in artikel 18 van de Richtlijn 2009/65/EG
UCITS: c - UCITS marketing, UCITS: a (MiFID) - Portfiolio management (MiFID), UCITS: b (MiFID) - Investment advice (MiFID)
Address
Street House number Zip City Country Valid from Valid to
Rue Henri Schnadt
4a
2530
Gasperich
LU
Rue de Bitbourg
2
1273
Luxembourg
LU