search_api_autocomplete

Janus Henderson Investors Europe

Land van oorsprong
Luxemburg
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Vrije dienstverlening door Europese beheervennootschappen van ICB's
Lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België in vrij verkeer de diensten te verrichten zoals opgenomen in artikel 18 van de Richtlijn 2009/65/EG
UCITS: c - Verhandeling van de effecten, UCITS: a (MiFID) - Individueel portefeuillebeheer, UCITS: b (MiFID) - Beleggings advies
Adres
Straat Huisnummer Postcode Stad Land Geldig van Geldig tot
Rue Henri Schnadt
4a
2530
Gasperich
LU
Rue de Bitbourg
2
1273
Luxembourg
LU
Export JSON