search_api_autocomplete

KBC Fund Management

Home country
Ireland
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA management companies of UCITS
Lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België in vrij verkeer de diensten te verrichten zoals opgenomen in artikel 18 van de Richtlijn 2009/65/EG
UCITS: a - UCITS portfolio management
Address
Street Zip City Country Valid from
Sandwith Street
D02 X489
Dublin 2
IE
Export JSON