search_api_autocomplete

KBC Fund Management

Land van oorsprong
Ierland
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Vrije dienstverlening door Europese beheervennootschappen van ICB's
Lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België in vrij verkeer de diensten te verrichten zoals opgenomen in artikel 18 van de Richtlijn 2009/65/EG
UCITS: a - Beheer van de beleggingsportefeuille
Adres
Straat Postcode Stad Land Geldig van
Sandwith Street
D02 X489
Dublin 2
IE
Export JSON