search_api_autocomplete

Klimek Advisors Fund Consulting GmbH

Home country
Germany
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(A): 7 - Placing without a firm commitment basis
Address
Street Zip City Country Valid from
Mainzer Landstrasse 47
60329
Frankfurt
DE
Export JSON