search_api_autocomplete

Klimek Advisors Fund Consulting GmbH

Land van oorsprong
Duitsland
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Vrije dienstverlening door Europese beleggingsondernemingen
BELEGGINGSONDERNEMINGEN
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - Ontvangen en doorgeven van orders, MiFID(A): 2 - Uitvoeren van orders voor rekening van cliënten, MiFID(A): 5 - Beleggingsadvies, MiFID(A): 7 - Plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie
Adres
Straat Postcode Stad Land Geldig van
Mainzer Landstrasse 47
60329
Frankfurt
DE
Export JSON