search_api_autocomplete

State Street Global Advisors Europe Ltd

Home country
Ireland
Enterprise number
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Branches by EEA AIF managers
1. Managers of alternative investment funds under EEE law compliant with the 2011/61/EU Directive - Non Public
AIFMD: b (MiFID) - Investment advice (MiFID), AIFMD: d (MiFID) - RTO
Branches by EEA management companies of UCITS
Lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en een in België geregistreerd bijkantoor hebben, zoals opgenomen in artikel 17 van de Richtlijn 2009/65/EG
UCITS: c - UCITS marketing, UCITS: b (MiFID) - Investment advice (MiFID)
Address
Street House number Zip City Country Valid from
Sir John Rogerson’s Quay
78
Dublin 2
IE
Chaussée de la Hulpe
185
1170
Watermael-Boisfort
BE
Export JSON