search_api_autocomplete

State Street Global Advisors Europe Ltd

Land van oorsprong
Ierland
Ondernemingsnummer
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Bijkantoren van Europese beheerders van AICB
1. Overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2011/61/EU vergunde beheervennootschappen van alternatieve instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en een in België geregistreerd bijkantoor hebben - Niet Openbaar
AIFMD: b (MiFID) - Beleggingsadvies, AIFMD: d (MiFID) - Ontvangen en doorgeven van orders
Bijkantoren van Europese beheervennootschappen van ICB's
Lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en een in België geregistreerd bijkantoor hebben, zoals opgenomen in artikel 17 van de Richtlijn 2009/65/EG
UCITS: c - Verhandeling van de effecten, UCITS: b (MiFID) - Beleggings advies
Adres
Straat Huisnummer Postcode Stad Land Geldig van
Sir John Rogerson’s Quay
78
Dublin 2
IE
Terhulpsesteenweg
185
1170
Watermaal-Bosvoorde
BE
Export JSON