Dossier voor de inschrijving van tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten (aanvraagformulieren, toelichtingsnota)