search_api_autocomplete

Sera Global Real Estate Group Germany GmbH

Land van oorsprong
Duitsland
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Vrije dienstverlening door Europese beleggingsondernemingen
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - Ontvangen en doorgeven van orders
Adres
Straat Huisnummer Postcode Stad Land Geldig van
Eschersheimer Landstrasse
14
60322
Frankfurt am Main
DE
Export JSON