search_api_autocomplete

Door de FSMA ontvangen informatienota's

Gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de uitgevende emittent, de aanbieder of de aanvrager van de toelating tot handel.

Datum
date
date
textfield
select
select
Datum Emittent Type beleggingsinstrument Type document Document
11/07/2023 Miss Miyagi fonds Andere schuldinstrumenten Aanvulling op de informatienota
16/12/2022 Miss Miyagi fonds Andere schuldinstrumenten Informatienota
01/07/2021 Miss Miyagi fonds Aandelen Informatienota