search_api_autocomplete
Home
189.

Hoe verloopt de procedure om een opleidingsverstrekker door de FSMA te laten accrediteren in het kader van de bijscholing?

Opleidingsverstrekkers die opleidingen in het kader van de bijscholing willen verstrekken, moeten hiervoor de volgende documenten invullen: 1. Indien het een aanvraag inzake consumentenkrediet betreft:

 • Aanvraag tot accreditatie als opleidingsverstrekker van bijscholing in consumentenkrediet;
 • 2 Gestandaardiseerde opleidingsfiches die elk betrekking hebben op een opleiding in het kader van de bijscholing in consumentenkrediet;
 • Curriculum Vitae van de spreker(s)/lesgever(s).

2. Indien het een aanvraag inzake hypothecair krediet betreft:

 • Aanvraag tot accreditatie als opleidingsverstrekker van bijscholing in hypothecair krediet;
 • 2 Gestandaardiseerde opleidingsfiches die elk betrekking hebben op een opleiding in het kader van de bijscholing in hypothecair krediet;
 • Curriculum Vitae van de spreker(s)/lesgever(s).

3. Indien het een aanvraag in verzekeringsbemiddeling betreft:

 • Aanvraag tot accreditatie als opleidingsverstrekker van bijscholing in verzekeringen;
 • 2 Gestandaardiseerde opleidingsfiches die elk betrekking hebben op een opleiding in het kader van de bijscholing in verzekeringen;
 • Curriculum Vitae van de spreker(s)/lesgever(s).

4. Indien het een aanvraag in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten betreft:

De aanvragen tot erkenning van een opleiding kunnen enkel worden ingediend op het volgende e-mailadres: mcc@fsma.be.

Door het indienen van de de aanvraag tot accreditatie van een opleidingsverstrekker van bijscholing, engageert de opleidingsverstrekker zich om een aantal criteria van kwalitatieve, formele, inhoudelijke en organisatorische aard cumulatief na te leven.

De lijst van geaccrediteerde opleidingsverstrekkers kan teruggevonden worden in FAQ 191

Gedragsregels en FAQ die kunnen geraadpleegd worden via de volgende link zijn van toepassing als volgt:

 • Volledig van toepassing voor opleidingsverstrekkers van bijscholing inzake verzekeringsbemiddeling;
 • Volledig van toepassing voor opleidingsverstrekkers van bijscholing inzake bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten;
 • In de mate van het mogelijke, naar analogie van toepassing voor de opleidingsverstrekkers van bijscholing inzake kredietbemiddeling. Voor meer informatie verwijzen wij eveneens naar de Newsflash die werd gepubliceerd op onze website.