Voor praktische instructies inzake het indienen van een verzoek tot inschrijving in het register, tot wijziging van de inschrijving in het register of tot weglating of schrapping van de inschrijving in het register: zie de mededeling van de FSMA d.d. 04 februari 2015 over de uitbreiding van het begrip 'in aanmerking komende beleggers'.